Microsoft Office Visio

Microsoft Office Visio 16.0

Đơn giản hoá quá trình tạo sơ đồ chuyên nghiệp
Người dùng đánh giá
3.9  (283 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
16.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Microsoft

Tạo sơ đồ đẹp chuyên nghiệp và thêm các hình dạng và đồ họa tài nguyên. Cung cấp các công cụ cộng tác và liên kết dữ liệu sơ đồ để tạo biểu đồ tổ chức từ nguồn dữ liệu.

Microsoft Visio Mới 2010 cung cấp cao nhất và cũng hiệu quả, nhưng diagramming dụng cụ cho quản lý IT, tiến trình này, chất lượng, và hãy hợp tác kịch bản. Với thông minh, luật dựa vào mẫu như SharePoint Workflow, BPMN, và Six Sigma, lái xe sánh và chính xác qua tổ chức của các cô thì dễ hơn bao giờ hết.
Thông tin được cập nhật vào: